ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##

ސުވާލާއި ޖަވާބުރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާއިރު ނިޔަތް ގަތުން
[މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1316 ފަހަރު]

ސުވާލު:ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދާން ތައްޔާރުވާ މީހާ ފުރަތަމަ އިޙްރާމް ބަންނާނީ ޙައްޖު ނޫނީ ޢުމްރާ އަށްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދާމީހުން ޙައްޖު ކުރަނީ ތަމައްތުޢު ކޮށް ކަމަށްވާތީ ފުރަތަމަ އިޙްރާމް ބަންނަން ޖެހެނީ ޢުމްރާ އަށެވެ. އެއަށްފަހު ޙައްޖުމަހުގެ އަށްވަނަދުވަހު މިނާއަށް ދިޔުމަށް އިޙްރާމް ބަންނާނީ ޙައްޖަށެވެ. والله أعلم
Page Number :  

 
 
 

 

 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429