##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

ޙައްޖުވެރިން އެނބުރި ހޮޓަލަށް އަންނަމުންދަނީ

11 ޑިސެމްބަރު 2008
 : 

11 ޑިސެމްބަރު 2008 (ބުރާސްފަތި): މިއަދު ހަވީރު ޖަމްރާއަށް ހިލައުކުމަށްފަހު ޙައްޖުވެރިން ވަނީ މިނާއިން ފުރާފައެވެ. މިހާރު ބައެއް ގުރޫޕްތަކުގެ ޙައްޖުވެރިން ހޮޓަލަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. އަދި ބާކީ ޙައްޖުވެރިން ވަނީ ދަތުރުމަތީގައެވެ.

ޢާއްމުކޮށް މިއަދަކީ މައްކާގެ މަގުތަށް ބާރު ބޮޑު ދުވެހެކެވެ. އެހެންކަމުން ބަސްތަކުގައި ހޮޓަލަށް އައުމަށް ވަރަށްގިނަ ވަގުތު ނަގައެވެ. ބައެއް ޙައްޖާޖީން ފައިމަގުގައިވެސް މިނާއިން އާދެއެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 985 ފަހަރު