##siteName##


 ޙައްޖު 1430  

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން މުޒްދަލިފާއިން މިނާއަށް އަންނަމުން އެބަދޭ

27 ނޮވެމްބަރ 2009
ޚަބަރު : ނޫރުލްއިސްލާމް

 

27 ނޮވެމްބަރު 2009

7:30 (ހެނދުނު)

މިނާ

 

1430 ވަނައަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އައިސްތިބި ޙައްޖުވެރިން ރޭ މުޒްދަލިފާގައި ރޭކުރުމަށްފަހު މިނާގެ ފޭލިގެތަކަށް މިހާރު ދަނީ އަންނަމުންނެވެ.

ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޙައްޖާޖީންނަށްވެސް ރޭގައިވަނީ ވަނީ މުޒްދަލިފާއަށް އާދެވިފައެވެ. މިގޮތުން ބައެއް ބަސްތަކަށް ޙައްޖުވެރިން ރޭގެ 8:15 އަށް މުޛްދަލިފާއަށް އާދެވުނު އިރު ބައެއް ބަސްތަކަށް އާދެވުނީ ފަތިސްވާން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މިއަދުގެ ހެނދުނު ސަޔަށްފަހު ދެން އޮތީ ބޮޑު ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކަން ދިއުމެވެ. ޖަމްރާތަކަށް ހިލަ އުކުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ޖަމްރާތަށްވަނީ 5 ބުރިއަށް ހަދާފައެވެ.

ޢާއްމުގޮތެއްގައި ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖާޖީންގެ ހާލު ރަނގަޅެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1136 ފަހަރު