##siteName##


 ޙައްޖު 1430  

ޙައްޖުވެރިން އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް

4 ޑިސެމްބަރު 2009
 : 

 

4 ޑިސެމްބަރު 2009

މައްކާ

 

މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް އައި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ދިޔުމުގެ ދަތުރު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 7:30 ގައި އަލްމަނާސިކް ގުރޫޕްގެ ބައެއް ޙާޖީން ވަނީ ޖިއްދާއަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ފަށާފައެވެ. ޤަޠަރު އެއާލައިންސް އިން މާލެއަށް ދަތުރު ކުރާ މި ގުރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިން ޖިއްދާއިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 11:00 ހާއިރުއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މިރޭ ސިސިލްފަރު ގުރޫޕްގެ ބައެއް ޙައްޖުވެރިންނާއި އައްޞަފާ ގުރޫޕްގެ ބައެއް ޙައްޖުވެރިން ރާއްޖެ ދިޔުމަށް ފުރާނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

ޙައްޖުވެރިން ރާއްޖެ ދާއިރު ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ޙާލުވެސް އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1152 ފަހަރު