ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު - ފިޔަވަޅަކުން ފިޔަވަޅަކުން  

ޠަވާފު ކުރުމުގައި ބައެއް ޙައްޖުވެރިންގެ ކިބައިން ފާހަގަ ކުރެވޭ ބައެއް ކުށްތައް

5 ނޮވެމްބަރ 2008

 : 


 

* ބައެއް މީހުން طواف ކުރާއިރު حجر إسماعيل ގެ އެތެރެއިން ލާފައި طواف ކުރެއެވެ. އެއީ ރަގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ހީކޮށެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތުގައި حجر إسماعيل އަކީ ގެފުޅުގެ ތެރެއިން ވާ ބައެކެވެ. ވީމާ އެތަނުގެ އެތެރެއިން طواف ކޮއްފިނަމަ صح އެއް ނުވާނެއެވެ.

* طواف ކުރާއިރު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ފިތިބާރުވެ ގައިގޯޅިވުން، އަދި ޙާއްސަކޮށް حجرالأسود އާއި ދިމާލުންނާއި مقام إبراهيم އާއި ދިމާލުންނެވެ.

 

 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1404 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429