ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ސުވާލާއި ޖަވާބު  

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާއިރު ނިޔަތް ގަތުން

10 އޮކްޓޯބަރ 2011

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ : mvislamqa.com


ސުވާލު:ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދާން ތައްޔާރުވާ މީހާ ފުރަތަމަ އިޙްރާމް ބަންނާނީ ޙައްޖު ނޫނީ ޢުމްރާ އަށްތޯ؟

ޖަވާބު:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

ދިވެހި ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް ދާމީހުން ޙައްޖު ކުރަނީ ތަމައްތުޢު ކޮށް ކަމަށްވާތީ ފުރަތަމަ އިޙްރާމް ބަންނަން ޖެހެނީ ޢުމްރާ އަށެވެ. އެއަށްފަހު ޙައްޖުމަހުގެ އަށްވަނަދުވަހު މިނާއަށް ދިޔުމަށް އިޙްރާމް ބަންނާނީ ޙައްޖަށެވެ. والله أعلم

 

ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1186 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429