ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

ޒަޢީ ގުރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިން މަދީނާއަށް އަތުވެއްޖެ

20 ނޮވެމްބަރ 2008

 : 


20 ނޮވެމްބަރު 2008 ބުރާސްފަތި (މަދީނާ) : ޒަޢީ ގުރޫޕްގެ ޙަވާލުގައި މިއަހަރު ޙައްޖަށް އައި ޙައްޖުވެރިން މިރޭ މަދީނާއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޒަޢީ ގުރޫޕްގެ 208 ޙައްޖުވެރިން މިއަދު ހެނދުނު 8:30 ހާއިރު މައްކާއިން މަދީނާއަށް ދަތުރު ކުރީ 5 ބަހުގައެވެ.

ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިންގެ ޙާލު ރަނގަޅުކަމަށާއި، މަދީނާގައި 5 ދުވަހު މަޑުކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ސިސިލްފަރު ގުރޫޕްގެ 230 ޙައްޖުވެރިންނާއި، އަތަމާ ގުރޫޕްގެ 233 ޙައްޖުވެރިންނާއި ޞަފާ ގުރޫޕްގެ 203 ޙައްޖުވެރިން މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު މަދީނާއަށް އައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 956 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429