ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1429  

އަލްމަނާސިކާއި ޒަޢީ ގުރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިން މިއަދު މަދީނާއިން މައްކާއަށް ފުރާނެ

22 ނޮވެމްބަރ 2008

 : 


23 ނޮވެމްބަރ 2008 އާދީއްތަ (ހެނދުނު 6:00) : އަލްމަނާސިކް ޙައްޖު ޢުމްރާ ގުރޫޕްގެ ޙަވާލުގައި މި އަހަރު ޙައްޖަށް އައި 187 ޙައްޖުވެރިން މަދީނާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ޒިޔާރަތް ނިންމުމަށްފަހު މިއަދު މައްކާއަށް ދިޔުމަށް ފުރާނެކަމަށް އެގުރޫޕުގެ އިސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝައިޚް ޢަލީ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނޫރުލްއިސްލާމް.ނެޓް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޝައިޚް ޢަލީ ވިދާޅުވީ، މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި އެގުރޫޕްގެ ޙަވާލުގައި މަދީނާއަށް އައި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިން ފުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ.

ޒަޢީ ގުރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިންވެސް މިއަދު ހެނދުނު މައްކާއަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ފަށާނެކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.


 
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 824 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429