ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1430  

ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން މިނާގައި

25 ނޮވެމްބަރ 2009

ޚަބަރު : ނޫރުލްއިސްލާމް


24 ނޮވެމްބަރު 2009

12:45 މެންދުރު

މިނާ

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް އައިސްތިބި ދިވެހި ޙައްޖާޖީން މިއަދު ހެނދުނު މިނާއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 7:00 އިން ފެށިގެން ދަތުރު ފަށައިގެން މިއަދުގެ މެންދުރާ ހަމައަށް ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖުވެރިން ވަނީ މިނާއަށް އައިސްފައެވެ.

ޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ޙައްޖާޖީންގެ ޙާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ދިވެހި ޙައްޖު މިޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މިވަގުތު މިނާއަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިމަފޮދު ވާރޭ ވެހެމުން ދެއެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1185 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429