ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ | ޙައްޖުވެރިންގެ ޚަބަރު | ޙައްޖު - ޤުރްއާނުގައި | ޙައްޖު - ސުންނަތުގައިޙައްޖު ކުރާނެ ގޮތްލިޔުންއިރުޝާދުސުވާލާއި ޖަވާބު

 
 

  ##siteName##


 ޙައްޖު 1430  

ޙައްޖުވެރިން އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް

4 ޑިސެމްބަރު 2009

 : 


 

4 ޑިސެމްބަރު 2009

މައްކާ

 

މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މައްކާއަށް އައި ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ދިޔުމުގެ ދަތުރު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 7:30 ގައި އަލްމަނާސިކް ގުރޫޕްގެ ބައެއް ޙާޖީން ވަނީ ޖިއްދާއަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ފަށާފައެވެ. ޤަޠަރު އެއާލައިންސް އިން މާލެއަށް ދަތުރު ކުރާ މި ގުރޫޕްގެ ޙައްޖުވެރިން ޖިއްދާއިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 11:00 ހާއިރުއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް މިރޭ ސިސިލްފަރު ގުރޫޕްގެ ބައެއް ޙައްޖުވެރިންނާއި އައްޞަފާ ގުރޫޕްގެ ބައެއް ޙައްޖުވެރިން ރާއްޖެ ދިޔުމަށް ފުރާނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

ޙައްޖުވެރިން ރާއްޖެ ދާއިރު ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ޙާލުވެސް އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅެވެ.
މިހާތަނަށް މި ލިޔުން ކިޔާފައިވަނީ 1209 ފަހަރު

 
 
 

 

 
 
 

ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ޚަބަރު އާކައިވް:
ޙައްޖު 1431
ޙައްޖު 1430
ޙައްޖު 1429